V MYŚLENIE KRYTYCZNE

CZYM JEST KRYTYCZNE MYŚLENIE?

Osoba, która stosuje krytyczne myślenie, potrafi obiektywnie dążyć do zgłębienia zagadnienia, z którym musi się zapoznać. Swoją opinię buduje w sposób przemyślany i poukładany, rozważając wszelkie aspekty pozytywne i negatywne. Nie przyjmuje i akceptuje bezkrytycznie opinii innego człowieka, lecz poddaje ją analizie i kształtuje własne stanowisko. Dzięki takiemu podejściu, każdy rozwija umiejętność logicznego myślenia.

Krytyczne myślenie przede wszystkim ma uaktywnić procesy myślenia  i pozwolić na samorozwój.

Myślenie krytyczne pozwala na:

  • rozpoznawać i lepiej rozumieć stanowiska oraz argumenty przedstawiane przez innych ludzi,
  • samodzielne oceniać zdobywane informacje,
  • ozpoznawać techniki perswazyjne i manipulacyjne,
  • wyciągać wnioski,
  • prezentować własne przekonania.

DLACZEGO WARTO MYŚLEĆ KRYTYCZNIE

Automatycznie? Bezrefleksyjnie? Nawykowo? Czy to kosztuje więcej? Tak. Czy to oznacza trudniejsze życie w pracy i w domu? Tak. Nie ma dobrego biznesu i dobrego życia bez refleksji i krytycznego myślenia. Strategie czy projekty będą skuteczniejsze jeśli nie tylko przed ich rozpoczęciem, ale także w trakcie, będą uwzględniały refleksję i krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie to z jedna z głównych kompetencji menedżerów. Termin krytyczny, z greki kritikos, to zdolność podejmowania decyzji, wydawania sądów i dostrzegania różnic. Krytyczne myślenie to zatem rewidowanie wszystkiego tego, co do nas dociera (komunikatów, informacji i argumentów), ale także własnych przekonań i myśli.

Jeśli zainteresowało Cię któreś z opisanych szkoleń – uzupełnij poniższą ankietę i prześlij do mnie 🙂

Na stronie głównej możesz zapoznać się z referencjami nt. szkoleń, które już przeprowadziłam.

Pin It on Pinterest

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Polityka prywatnści

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close